سلامت بیشتر با تفت دادن سبزیجات در روغن زیتون

یکی از شیوه‌هایی که معمولاً در آشپزی مدیترانه‌ای به انجام می‌رسد، تفت دادن انواع مواد در روغن زیتون است. در

ادامه